„Informujemy szanownych klientów, że Zarząd ZSM „URSUS” Sp. z o.o. podjął decyzję o rozpoczęciu sprzedaży wyprodukowanych przez siebie części zamiennych pod własną marką”

 

Informacje bieżące


Oświadczenie

     Szanowni Klienci!
W związku z częstymi pytaniami pojawiającymi się na forach internetowych oraz zadawanych bezpośrednio i pośrednio pracownikom ZSM Ursus Sp. z o.o. dotyczących oryginalnych części i znaków towarowych Ursus, Zarząd ZSM Ursus Sp. z o.o. wyjaśnia:
ZSM Ursus Sp. z o.o. oznaczał wykonane przez Spółkę  wyroby znakiem towarowym Ursus (tzw. niedźwiadek) tylko do czasu trwania umowy licencyjnej, którą podpisał w 2002 roku. Części oznaczane były również własnym znakiem firmowym ZSM Ursus tzw. „słoneczkiem”. Od chwili rozwiązania umowy licencyjnej wyroby nasze, sprzedawane w nowym opakowaniu, sygnowane są tylko „słoneczkiem”.
Zapewniamy Szanownych Odbiorców naszych wyrobów, że pomimo braku oznaczenia na opakowaniu „niedźwiadkiem” w nowym opakowaniu znajdują się  te same części.  Części te są w dalszym ciągu wykonywane według oryginalnej dokumentacji technicznej, do stosowania której ZSM „Ursus” w Chełmnie posiada prawo. Nie zmienił się również proces technologiczny wykonania części, który jest niezmienny od czasu dostaw tych części na pierwszy montaż do Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus w Warszawie.  Z tych właśnie powodów nasze części oznaczać będziemy jako Oryginalne Części Zamienne.  
Posługiwanie się przez inny podmiot znakami towarowymi  Ursus nie zmienia w żadnym razie faktu, że ZSM „Ursus” Sp. z o.o. w Chełmnie była i jest producentem  ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO CIĄGNIKÓW URSUS.

Umowa współpracy

Informujemy, że ZSM  „URSUS” Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy ze Spółką Pracowników ZSM „URSUS”. Na mocy tej umowy Spółka Pracowników będzie zajmować się sprzedażą części zamiennych, znajdujących się w ofercie ZSM „URSUS”. Spółka Pracowników stosować będzie obowiązujące w ZSM "URSUS" ceny, zasady sprzedaży oraz system upustów.

Dział Zapewnienia Jakości


     Kontrolą jakości objęte są wszystkie procesy produkcyjne, od wejścia materiału do zakładu aż po wyjście gotowego wyrobu oraz późniejszy monitoring u odbiorcy. 

     Podejmowanie takich działań wynika z zapisów procedury ISO 9001 : 2015 oraz planów jakości w których jest mowa o: 

1. kontroli i badaniach odbiorczych dostaw,

2. kontroli i badaniach w toku produkcji,

3. kontroli i badaniach końcowych.

    Badania kontrolne wykonywane są przez specjalnie do tego przygotowanych pracowników Działu Zapewnienia Jakości, wyposażonych w uniwersalne narzędzia pomiarowe oraz specjalistyczne urządzenia badawcze.

     Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów na podstawie wzorca podstawowego prowadzi Laboratorium Długości i Kąta wyposażone między innymi w maszynę pomiarową AXIOM TOO firmy ABERLINK.


     Laboratorium chemiczne nadzoruje przebieg obróbki chemicznej oraz analizuje skład chemiczny dostarczanych materiałów do produkcji.

     Kontrole jakości służą zapewnieniu realizacji wymagań jakościowych oraz udokumentowaniu działań projakościowych. Dokumentacja prowadzona jest na wszystkich etapach produkcji.